สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร :   02-926-9830 , 02-926-9820

มือถือ : 062-354-8219