การชำระเงิน

  •  เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค    ชำระที่งานการเงิน (ชั้น 2) คณะแพทยศาสตร์ ไม่เกิน 14.30 น. (พร้อมใบแจ้งค่าบริการ)
  • โอนเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย ชื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 050-2-119027 (ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email: labmedtu@gmail.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน)