ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก ” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 812 / 2567 

ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
” หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก ”
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 812 / 2567  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2567