โครงการรับเพื่อนใหม่เข้าคณะ (ลอดโดม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรับเพื่อนใหม่เข้าคณะ…