มอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 61

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1768318929889391.1073742142.135360483185252&type=1&l=f774b5fddf function…

เบาหวานในมารดาโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1772827719438512.1073742143.135360483185252&type=1&l=ecd4407243 function…

งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2561

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1784208381633779.1073742144.135360483185252&type=1&l=20853d742e function…

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1822243751163575.1073742154.135360483185252&type=1&l=e30b80370d function…

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและร่วมมือก่อนเกิดอุทกภัย 61

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1817037941684156.1073742153.135360483185252&type=1&l=adbfe4a149 function…