ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา…

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2nd TU Basic EEG Workshop for Health Care Professional and 1st Train to be an EEG technician

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์…

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์…

CallForPapers - Asian Medical Journal and Alternative Medicine (AMJAM)

CallForPapers - Asian Medical Journal and Alternative Medicine…