Entries by อรพรรณ บุญเรือง

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

HR 005

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 4 ) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

HR 004