เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 3/2567 📊🥼
.
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท
✨ จำนวน 9 ทุน ✨
ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
.
🔸 ประกาศ : https://me-qr.com/qCc34Ftn
🔸 ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง : https://me-qr.com/77RqpHGx
🔸 แบบฟอร์มขอรับทุสนวิจัย : https://me-qr.com/muESVds1


🏢 สามารถส่งเอกสารได้ที่ งานบริหารวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุดา
หรือ Email : thippanet.putkhow02@gmail.com
.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 564 4444 ต่อ 7537 (คุณทิพเนตร)