การจัดบรรยายวิชาการ The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation”

Faculty of Medicine, Thammasat University, in collaboration with Ludwig Maximilian University
of Munich and Bangkokthonburi University, organized an academic lecture titled “The 2nd German Thai Medical Forum:
West meet East in emergency care preparation” on June 20, 2024, at 21:00 (Thai time). The event featured PD Dr. Med. Roman Schniepp from LMU München,
Campus Großhadern, Department of Neurology and Intensive Care Medicine, presenting on
“Introduction to prehospital emergency care in Germany and Bavaria,” and Associate Professor Dr. Yaowapa Siripakorn,
Emergency Medicine Specialist from the Faculty of Medicine and Thammasat University Hospital,
presenting on “Hospital Preparation for Mass Casualty Incidence: Thammasat University Hospital.”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ludwig Maximilian University of Munich และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จัดบรรยายวิชาการ The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation”
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก PD Dr. Med. Roman Schniepp
จาก LMU München, Campus Großhadern, Klinik Neurologie und Intensivmedizin
บรรยายเรื่อง Introduction to prehospital emergency care in Germany and Bavaria
และ อาจารย์ แพทย์หญิงเยาวพา ศิริปการ อาจารย์สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บรรยายเรื่อง Hospital Preparation for Mass Casualty Incidence: Thammasat University Hospital เป็นวิทยากรให้การบรรยาย