การอบรมเชิงปฎิบัติการ “Pediatric Advanced Life Support” (PALS Provider Course)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “Pediatric Advanced Life Support” (PALS Provider Course)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567
ณ อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)