คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรัตถ์ สุภาพร สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรัตถ์ สุภาพร
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เป็นตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ”


ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 663/2567