ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมโครงการอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 และ 25 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมโครงการอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” 🩺🚨


🔸 ครั้งที่ 1
หัวข้อ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและสำลักสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลม”
โดย ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
🔸 ครั้งที่ 2
หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลักสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลมในเด็ก”
โดย ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี
.
🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 และ 25 กรกฎาคม 2567
🏢 ณ ห้อง 741 ชั้น7 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)
.
📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://get-qr.com/b0LJsR