ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี

🗓️ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
⏰ เวลา 13.30 – 15.30 น.
🏢 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.