พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (Soft Opening)

พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (Soft Opening)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (Soft Opening)
    
และพิธีมอบโล่ห์อาคารเขียวระดับ PLATINUM โดยมีคุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา
และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพฤหัสดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์