สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการรับรับตรวจสเตียรอยด์จากตัวอย่างยา ฟรี!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดบริการรับรับตรวจสเตียรอยด์จากตัวอย่างยา ฟรี!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ส่งตัวอย่างได้  ตั้งแต่ วันนี้ – 19 กันยายน พ.ศ.2567
– สอบถามเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 02-926-9749
——————————————–
– ส่งตัวอย่างมาที่
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120