ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

 (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567)

  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 : Download

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก
    แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก : Download