คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
“อ่างแก้วเกมส์ 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔸 นายธรรมรัตน์ ฉัตร์จันทร์ หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
🏅 เหรียญเงิน ผลัด 4*100 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี
🏅 เหรียญทองแดง ผลัด 4*400 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี
🏅 เหรียญทองแดง เดี่ยว 100 เมตรชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี

🔸 นายธนพล นิมิตรธีรภาพ หน่วยงาน งานบริการสังคม
🏅 เหรียญเงิน ผลัด 4*100 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี
🏅 เหรียญทองแดง ผลัด 4*400 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี

🔸 นายจิราเจตน์ ชูจิตย์ หน่วยงาน งานคลังและพัสดุ
🏅 เหรียญเงิน ผลัด 4*100 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี
🏅 เหรียญทองแดง ผลัด 4*400 ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 29 ปี