ประกาศเปิดรับสมัครเเพทย์ประจำบ้าน สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านปีประจำปีการศึกษา 2568

ประกาศเปิดรับสมัครเเพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านปีประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 5 ตำแหน่ง
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 26 กรกฎาคม 2567
.
รับสมัคร Online
Link `: https://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304


☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02 926 9698
Line : @888kcyaq