โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2567 “Short Intensive Courses Diploma in Clinical Epidemiology 2024” ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567

โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2567
“Short Intensive Courses Diploma in Clinical Epidemiology 2024”
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม / ** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ 

ลงทะเบียนเรียนสามารถสมัครได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 อบรมแบบทั้งคอร์ส ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
แบบที่ 2 อบรมแบบเฉพาะหัวข้อ ค่าลงทะเบียนดังนี้
– Concepts of clinical researches 15,000 บาท 
– Basic to advanced study designs 15,000 บาท
——————————————————————–

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2567 : Download

        ————————————————————–

**ชำระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มธ. (โครงการบริการสังคม)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาธรรมศาสตร์ – รังสิต    เลขที่บัญชี 050-2-20271-6
(สมัครและโอนชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567)

*** การออกใบเสร็จ จะออกใบเสร็จให้ ณ วันที่มีการโอนเงินเท่านั้น***
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
Line ID : @cetu ก่อนการชำระเงินค่ะ

**ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุเลขที่ใบสมัครมาที่ Line ID : @cetu

** สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2926 9847 (คุณอรุณมาศ เนียมประเสริฐ)


ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรุณมาศ เนียมประเสริฐ โทรศัพท์ 02-9269847 หรือ Line:@CETU

.

**** สถานที่เรียน ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จะแจ้งให้ทราบตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะ****