ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คลินิกผ่าตัดต้อกระจก และคลินิกส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คลินิกผ่าตัดต้อกระจก และคลินิกส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา