ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิกโรคผิวหนัง โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิกโรคผิวหนัง
โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา