ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิก ตรวจการทำงานของปอดและภูมิแพ้ ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

ทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในคลินิก
ตรวจการทำงานของปอดและภูมิแพ้ ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในการเยี่ยมชม
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา