โครงการชวนน้องอาสาทำความดีเพื่อสังคม โดย ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต

โครงการชวนน้องอาสาทำความดีเพื่อสังคม 🏥🩺
โดย ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต
📸 ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ “ชวนน้องอาสาทำความดีเพื่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ และการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่
โดยน้องๆจิตอาสาได้ร่วมสนับสนุนโครงการ บริการฉีคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดู 2567 ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567