พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 .

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

.
โดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก และนายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นเกียรติมอบเสื้อกาวน์
และร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต