โครงการ​พัฒนาศักยภาพ​บุคลากร​การทำงานเป็นทีมของหน่วยงานบริการสังคม​

โครงการ​พัฒนาศักยภาพ​บุคลากร​การทำงานเป็นทีมของหน่วยงานบริการสังคม​ 📑⚙️

นำโดย รศ.นพ.สมบัติ​ มุ่งทวีวงษา​ รองคณบดี​ฝ่าย​บริการ​สุขภาพ​และ​วิชาการ​​,
รศ.พญ.พชรพรรณ​ สุรพลชัย​ ผู้​ช่วยรองคณบดี​ฝ่าย​บริการ​สุขภาพ​และ​วิชาการ,
ผศ.พญ.พิ​ชญา​ภา​ รุจิ​วิชช​ญ์​ ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่าย​บริการ​สุขภาพ​และ​วิชาการ​ ผอ.ศูนย์​การ​แพทย์​ธรรมศาสตร์​คูคต,​
อ.นพ.พีรภาส​ จิราธิยุต​ รองผอ.ศูนย์​การแพทย์​ธรรมศาสตร์​คู​คต​ คุณ​เมตตา​ จิรธรรมวิทย์​ หัว​หน้างานบริการสังคม พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการสังคม​
ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์​ “มุ่งสู่​ความเป็นเลิศ​ด้านบริการ​สุขภาพ​และวิชาการ”
.
โดยทีมงานบริการสังคม​พร้อมให้บริการมุ่งสู่พันธกิจหลายด้าน
✅ มุ่งให้​บริการด้านฝึกทักษะการผ่าตัดทางการแพทย์​ (cadaver)
✅ มุ่งให้บริการสุขภาพ​โดยศาสตร์การแพทย์​แผน​ไทย​ประยุกต์​ (แพทย์​แผน​ไทย​ประยุกต์)​
✅ มุ่งให้บริการ​วิชาการ​สู่สากล (บริการ​วิชาการ)​
✅ มุ่งให้บริการสุขภาพแบบองค์​รวม​ สนับสนุน​การเรียน​ การสอน​ และงานวิจัย​สู่สังคม​ (ศูนย์​การแพทย์​ธรรมศาสตร์​คู​คต)​
.
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน​ 2567​