ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ 5th​ TUCOC​ 2024 EP.1​ “Early​ stage​ NSCLC”

ประชุมวิชาการ online+onsite ฟรี!
ภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ
5th​ TUCOC​ 2024 EP.1​ “Early​ stage​ NSCLC”
Multidisciplinary​ team​ :
✔️ Oncologist
✔️ Interventional​ pulmonologist
✔️ Cardiothoracic surgeon
31 ก.ค.​ 2567,​ 12:00-14:00น.
✅ รับชมได้ทั้ง onsite​ และ​ online
✅ CME​ 2 credit​s
ลงทะเบียนฟรี! Scan QR code