สาขาประสาทวิทยา ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Neuro Resident จำนวน 3 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2568

สาขาประสาทวิทยา ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Neuro Resident 🥼🏥
.
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับเอกสารแสดงความจำนงแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 3 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2568
.
🔸 ส่งเอกสารได้ตั้งวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567
🔸 แบบฟอร์มการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304
.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02 926 9698 (คุณอุไรรัตน์)