หน่วยโรคไต แพทย์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Nephro Fellow 

หน่วยโรคไต แพทย์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร Nephro Fellow 🥼🏥
.
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 ตำแหน่ง
.
🔸 สอบสัมภาษณ์ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
🔸 แบบฟอร์มการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.med.tu.ac.th/?page_id=23

.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 02 926 9698