ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

1.ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2567  : (Download)

2.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การเรียกบัญชีสำรอง ในกรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกสละลิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2567 : (Download)