รับสมัครเข้าอบรม upskill course  ” เพิ่มพูนทักษะเพื่อการรักษากลุ่มอาการโรคหัวไหล่ ข้อศอกและข้อเข่า ” รับสมัคร : วันนี้ – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รับสมัครเข้าอบรม upskill course  ” เพิ่มพูนทักษะเพื่อการรักษากลุ่มอาการโรคหัวไหล่ ข้อศอกและข้อเข่า “
จัดโดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
⏰ รับสมัคร : วันนี้ – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ⏰
( รับแค่ 36 ท่านเท่านั้น!!!!! )


✨
Register Online ✨
📍 ภาคบรรยาย และการลงฝึกภาคปฏิบัติ
– ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
🗓 ในวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2567
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
📖 หนังสือเชิญอบรม
📝 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– LINE Official Account : ATTM-TU
☎ โทรศัพท์ 02-926-9749