ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ ชุด : Download
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) `: Download