ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาล
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน ๖ ชุด : Download 
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) `: Download