ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน ขนาด ๔๐x๖๐ ซม. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๖๔๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน ขนาด ๔๐x๖๐ ซม.
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๖๔๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน ขนาด ๔๐x๖๐ ซม. จำนวน ๖๔๐ ตัว : Download 
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) `: Download