ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating จำนวน ๑๕๓ ตัว : Download
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) `: Download