ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
📅 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
📍 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์

00
————————-
✨ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน
ใส่เสื้อชุดผ้าไทย/หรือเสื้อลายดอก ✨