ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ”การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม”ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567
ในหัวข้อ”การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม”
🗓 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร
.
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน
QR Code ด้านล่างนี้
.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2567
วิทยากรโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-564-4444 ต่อ 7537 (ศิริกานต์)
.