Entries by อรพรรณ บุญเรือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นสาธิตการฝึกกาจัดสิ่งแปลกปลอมในตา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นจำลองขาทารกสาหรับฝึกฉีดยาและเจาะส้นเท้าทารก Infant Venipuncture Leg ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นฝึกฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นจำลองโครงสร้างภายในเชิงกรานสตรี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นเด็กจ้าลองการฝึกทักษะการเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7.ประกาศผู้ชนะ