เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
สนใจติดต่อสอบได้ที่ 02-926-9775
E-mail:orthopedics@tu.ac.th