ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มธ. ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มธ. ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

กรอกใบสมัครที่ https://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304
ติดต่อสอบถามที่ คุณอุไรรัตน์ โทร. 02-9269698