ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ และแพทย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Direct Anterior THA : The Exclusive Course

Direct Anterior THA : The Exclusive Course 🥼🦵
.
ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ และแพทย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Direct Anterior THA : The Exclusive Course
.
🗓 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567
🚩 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์
.
🧾 กำหนดการ : https://get-qr.com/7caQLi
📲 ลงทะเบียน : https://myqrcode.mobi/b3fdb5b8


☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
02 926 9775 (ในวันและเวลาราชการ)