สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหัวข้อ“แพทย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน” วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการประชุมหัวข้อ“แพทย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”
? วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567
⏰️เวลา 8.30 – 16.00 น.
?ณ ห้อง 4429 ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
เข้าร่วมประชุม ฟรี?
?หมดเขตลงทะเบียน [ 29 กุมภาพันร์ 2567 ]

สามารถเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบ On-site และ Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
☎️ 02 – 926 – 9701 หรือ 02 – 926 – 9686
.