งานประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3  . 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS) THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL – BEING

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ??
.
3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)
?️THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL – BEING
.
? 30 – 31 May 2024
? Thammasat Medical Skill and Education Center (TMEd),
Thammasat University, Rangsit Campus
.
For more information, please contact :
☎️ 062 542 9746 (Salinda)
☎️ 095 505 5088 (Venus)
.

Facebook Page : https://www.facebook.com/ictuhs.tu/
Email : ictuhs.tu@gmail.com
Website : https://ictuhs-conference.org/