ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการ Thammasat Diabetes Conference เรื่อง “DIABETIC TEATIME”  .  ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2567

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการ Thammasat Diabetes Conference
เรื่อง “DIABETIC TEATIME” ?☕
.
?️ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 08.45-15.30 น.
? ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ได้รับหน่วยคะแนน CME 13.5 หน่วยกิต และ CNEU (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
✨ จำนวนจำกัด 100 คน ✨
.
? ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่
https://get-qr.com/OhtOEY

 

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน
โทร. 0 2926 9033 (ในวันและเวลาราชการ)