คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต ได้รับรางวัล TU innovation “รองชนะเลิศอันดับสอง” จากผลงานเรื่อง “บันทึกคะแนนสอบปฎิบัติการแบบไร้กระดาษ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส” . ในวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต
ได้รับรางวัล TU innovation “รองชนะเลิศอันดับสอง”
จากผลงานเรื่อง
“บันทึกคะแนนสอบปฎิบัติการแบบไร้กระดาษ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส”
.
ในวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต