ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2) :  (Download)