ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพร้อมกัน ๑๐ คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพร้อมกัน ๑๐ คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพร้อมกัน ๑๐ คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล : Download
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : Download