ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐๔ ตัว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย แบบ auditorium seating พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐๔ ตัว  : (Download) 
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  : (Download)