รดน้ำขอพรวันสงกราต์ 2019

งานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์ของคณะแพทยศาสตร์ มธ.