ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์