ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์