Entries by

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 Asthma The Pendulum from Specialists to Primary Care Physicians .  รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย สำหรับแพทย์  นพ.ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัย สำหรับแพทย์  พญ.วิภาดา เดชอำนาจกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารศาสตร์โรคภูมิแพ้และและภูมิคุ้มกัน  รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย นพ.กษิดิศ วังอนุสรณ์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์  นพ.ธนพล เขียวอ้น แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต นพ.กฤตธี ติระกิจพานิช แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต พญ.ธมนวรรณ โสระเวช แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา ในการประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 2 )

HR 02 A.67