ติดต่อเรา             

สำนักงาน

อาคารราชสุดา ชั้น 4 (งานบริหารการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

99/209 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02-5644444 ถึง 59 ต่อ  7535

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

02-926-9704

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

064-552-9397

E-mail EC.MEDTU@gmail.com